gizlilik politikası

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası, Çerez ve Diğer Takip Sistemlerinin Kullanımı

İşbu web sitesini, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz, servislerimiz, avantajlarımız, kalite ve referanslarımız ve benzeri konularda hakkında bilgi alabilir, insan kaynakları ve diğer detaylı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Web sitesimizi ziyaret etmekle ve gizlilik sözleşmesini onayladığınıza dair kutucuğu onaylamakla, hiçbir kişisel veri sunmasanız dahi, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Urban Çeviri Hizmetleri Limited Şirketi, kullanıcıların kendisine "www.urbantranslation.com.tr" adresli web sitesi üzerinden elektronik ortamdan rızaen iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ve üçüncü kişilerle paylaşımı ile ilgili aşağıda açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak veya kullandırmayacaktır. Bu bağlamda Urban Translation'ın Kişisel Veriler Politikası aşağıda yer almaktadır.

I. Genel Olarak

İstanbul Ticaret Odası’nın 601865 sicil sayısında kayıtlı, 0893026847200010 MERSİS numarasına sahip, Esentepe Mahallesi Keskin Kalem Sk. No: 43 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Urban Çeviri Hizmetleri Limited Şirketi, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

Urban Çeviri Hizmetleri Limited Şirketi tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecektir.

Kısaca "Urban” olarak anılacak Urban Çeviri Hizmetleri Limited Şirketi, web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle kişisel verilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi, korunması, silinmesi ve mevzuatın veri sorumlularını yükümlü kıldığı diğer her türlü işlem Urban tarafından yerine getirilecektir.

II. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı ve işlenmesi

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi ya da bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Fiziki veya elektronik ortamda veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelecektir.

Sitemizde dolduracağınız her türlü form ve benzeri şablonlarda yer alan kişisel bilgiler dışında, sitemizi ziyaret ettiğinizde, sistem yönetimi, istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanacaktır. Bu verilerin arasında internet servis sağlayıcınızın ismi, bazı durumlarda IP adresiniz, web gezgini yazılımınızın versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, bize yönlendiren websitesi, sitemizdeyken ziyaret ettiğiniz diğer siteler ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişiye özel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilir.

Kendi isteğinizle kişisel bilgilerinizin işlenmesi halinde, Urban, bu bilgileri yasada öngörülen veya ziyaretçinin muvafakat beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde ve işbu politika belgesinde belirtilen şekilde kullanılacağını, işleme tabi tutulacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.

III. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, Urban tarafından ilgili kişisel verinin işlenmesi amacına dayalı hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve Urban iştirakleri ile paylaşılabilir.

Urban, kişisel verileri iş ortaklığının işlemesi amacının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Urban’nın iş ortaklarına aktarabilecektir. Urban, kanundabelirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

Bu hususta başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlamalar saklıdır.

IV. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Amaç ve Süre

Kişisel verileriniz, ancak ve ancak veriyi sunduğunuz bağlamda işlenecektir. Örneğin; iş başvurusu formunda dolduracağınız bilgiler bu amaçla sınırlı olarak kullanılacak, bunun dışında sadece ve sadece anonimleştirilerek istatistiki bilgiler elde etme ve benzeri amaçlar ile ve mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V. Çerezler ve Web İzleme Teknolojileri

Çerezleri web sitemizden daha iyi faydalanmanızı sağlamak için kullanıyoruz. Çerezler tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda ve mobil cihazınızdageçici olarak saklanan küçük veri birimleri olup, web sitemizi daha iyi deneyimlemenizi sağlar. Örneğin, tercih ettiğiniz dil, coğrafi konum ve bunun gibi diğer ayarlar çerezlerde saklanır. Çerezler hakkınızda kişisel bilgi içermez ve bireysel kullanıcıların kimliklerinin tespit edilmesi için kullanılamaz.

Geçerlilik sürelerine göre iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitesinde geçirdiğiniz süre boyunca aktif olurlar ve bu tip çerezler internet sitesinden ayrıldığınızda bilgisayarınızdan silinirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar , çerezlerin kullanım ömrüne bağlı olarak bilgisayarınızda depolanırlar. Kalıcı çerezler internet sitesini bir sonraki ziyaretinizde size özel deneyim yaratabilmek için oluşturulurlar. Urban geçici ve kalıcı tip çerezleri kullanmaktadır. Çerez kullanımının temel amacı; kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin sonraki ziyaretlerde kullanılmak üzere kayıt edilmesi ve web analytics araçları tarafından web sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgi toplanmasıdır. Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi tarayıcınızın ayarlarından değiştirebilirsiniz. Ancak, çerez kullanımını engellemeniz durumunda Urban’ın internet üzerinden sağladığı bazı hizmetleri alamayabilir ya da internet sitelerimizdeki sayfaların bir kısmını göremeyebilirsiniz.

Bu web sitesi çeşitli teknolojiler kullanarak pazarlama ve optimizasyon amaçlı veri toplayabilir ve saklayabilir. Bu veriler anonimleştirilmiş kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılabilir. Kullanıcılarımız tarafından açık bir anlaşma olmaksızın toplanan veriler kişisel bir ziyaretçinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz ve anonim herhangi diğer kişisel bilgileri ile birleştirilmez.

VI. Veri Sahiplerinin Hakları ve İstemleri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre veri sahiplerinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır. Kişisel verileri işlenen kişiler, Urban'ın, işbu web sitesinde belirtilen iletişim adreslerine yazılı veya elektronik ortamdan başvurarak ve kendi yahut temsilcisi olduğu kişinin verisi ile ilgili olarak;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Varsa, depolanan bilgileriniz, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde veya Urban´ın artık gereksinimi kalmaması halinde Urban tarafından silinecektir. Ancak, elbette siz istediğiniz zaman size ait bilgilerin silinmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca gelecekte, istediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin kullanım ya da işleme tabi tutulmasına dair muvakatinizi geri çekebilirsiniz. Bu tür durumlarda ya da kişisel bilgilerinize ait diğer tüm sorularınız konusunda her türlü iletişim yoluyla şirketimizle iletişime geçebilir ve danışabilirsiniz. Size ait bilgilerin saklanıp ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorularınız için bizimle yine aynı yöntemle temasa geçebilirsiniz. Dileklerinize anında yanıt vermek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.

Şirketimiz, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.